Nabovarsel

Dersom andelseier skal utføre arbeid som krever at en søker om byggetillatelse fra kommunen, må naboer varsles først.

Arbeid skal ikke overskride de regler som er beskrevet under borettslagets ordensregler.

Hver andelseier oppfordres til å varsle sine naboer ved fester/arrangementer og respektere sine naboers behov for ro etter gitte tider beskrevet under borettslagets ordensreglement.