Vann og avløp

Hver enkelt beboer er ansvarlig for at rør i leiligheten holder tilstrekkelig standard og utbedres etter behov.