Oppussing

Oppussing skal skje etter gjeldende lover og regelverk, og ikke overskride de regler som er beskrevet under borettslagets ordensregler.

Utbedring av bad skal informeres om til styret før arbeidet påbegynnes.

Utskifting av private ytterdører trengs ikke søkes om, men styret bemerker at disse dørene skal være av nøytral farge og nøytralt utseende. Er du i tvil kan du rette en henvendelse til styret.

Installasjon av varmepumpe ble vedtatt på Generalforsamling 2011 ikke lov. Om beboer ønsker å installere varmepumpe må dette tas opp ved neste Generalforsamling og stemmes igjennom ved et alminnelig flertall.