Forsikring

Jernbanepersonalets borettslag 1 sine bygningsmasser er forsikret gjennom Jenbanepersonalets Bank og Forsikring.

JBL1 har IKKE ansvar eller erstatningsplikt for private andeler. Her må hver beboer selv tegne egen forsikring for å forsikre sine private artikler.