Avfall

JBL1 prøver etter beste evne å legge til rette for kildesortering. Søppel kan derfor kastes på følgene måter:

Vanlig restavfall knyttes i plastsekker og kastes i utsatte søppelcontainere.
Papir kastes i egen papircontainer utenfor den ene blokken til JBL2.
Plast kastes i egne plastsekker (kan hentes i alle dagligvarebutikker gratis) og settes ut en gang i mnd. Se ww.bir.no for dato for henting av plastavfall.
Glass/metall leveres returstasjonen utsatt på parkeringsplassen over veien for Årstad kirke.