Styret

Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Varamedlem og valgkomite kommer i tillegg. Styrets sammensetning bestemmes på generalforsamling.

  • Leder                              Rebecca Wangen
  • Nestleder                     Torgrim Odde
  • Styremedlem             Erik Henden Aaraas
  • Styremedlem             Karl-Erik Aarsheim
  • Styremedlem             Lisa Karoline Meguenni
  • Varamedlem               Benedicte Svardal
  • Varamedlem               Thomas Transeth
  • Valgkomite                  Harald Gunnarsen