Ordensregler

Ordensregler for JBL1

For jernbanepersonalets borettslag 1, org nr 864 771 122

Vedtatt på generalforsamling den 14.mars 2006

Revidert av styret 6 november 2018

GENERELT

Ordensreglene skal bidra til at Jernbanepersonalets Borettslag 1 blir et trivelig sted å bo. Reglene bygger på vedtak gjort av borettslagets egne beboere ved tidligere generalforsamlinger.

Styret er av generalforsamlingen pålagt å sørge for at borettslagets vedtekter og ordensregler blir fulgt.

Hvis man mener at noen av punktene i ordensreglementet bør fjernes eller endres, kan dette gjøres ved å fremsette forslag for dette på generalforsamlingen. Ordensreglene kan endres, opprettes og/eller fjernes ved alminnelig flertall.

RO I LEILIGHETENE

Det skal være ro i leilighetene mellom 23:00 og 07:00. Da det er forholdsvis lytt mellom mange leiligheter, bør for eksempel høy musikk og bråk ikke forekomme i dette tidsrommet. Arbeid som medfører mye støy (boring, hamring osv.) bør i størst mulig grad ikke forekomme på søndager og helligdager.

Lek og støy i oppgangene er ikke tillatt.

HUSDYR

Det er generelt ikke tillatt å ha husdyr i borettslagets bygg. Det er heller ikke tillatt å sette opp hus for duer, kaniner eller andre smådyr på borettslagets områder.

Andelseieren kan likevel ha dyr dersom gode grunner ligger til rette, og dyreholdet ikke er til ulempe for andre andelseiere, jf lov om burettslag §5.11. Søknad om dette rettes styret.

BOSS OG AVFALL

Alt husholdningsavfall skal legges i sammenknyttede plastposer før de kastes i utsatte søppelcontainere. Papir skal kastes i egen papircontainer som står ved siden av den ene blokken til JBL2. Annet avfall skal sorteres og deponeres etter gjeldene lover og regler.

En gang i året, under dugnaden, setter borettslaget ut containere som restavfall kan kastes i. Dette skjer i forbindelse med dugnad og dato settes av styret.

VINDUER OG DØRER

Utedørene er utstyrt med smekklås. Det er ikke tillatt å sette denne ute av funksjon slik at dørene blir stående åpne.

Trapperomsvinduer holdes som regel lukket, og åpnes kun for nødvendig lufting.

RENHOLD

Trappevask utføres en gang i måneden av innleid selskap valgt av styret.

Tørkeloft og kjeller skal holdes i presentabel stand til enhver tid. Renhold utføres av andelseiere etter behov. Det anbefales å utføre renhold en gang per måned.

Renhold av egen kjellerbod utføres av hver enkelt andelseier.

REGLER FOR FELLESAREALER

Trapper, ganger og rom som brukes av andelseiere i fellesskapet skal ikke brukes som oppbevaringsplass for personlige gjenstander.

Sykler skal oppbevares i tilfluktsrommet ved oppsatte stativer.

Kjelleren må luftes tilfredsstillende, men holdes lukket i frostperioder.

Taklukene på loftet må holdes lukket ved mye regn eller snø.

Bart lys må ikke brukes i kjeller eller på loft.

Elektriske lys i kjeller og på loft må slukkes før området forlates.

ALTANER

Det er ikke tillatt å henge opp snorer på altaner for å tørke klær på. Tørking av klær på altaner skal foregå under rekkverkshøyde.

Risting av tepper, matter ol. skal ikke forekomme på/fra altan.

PARKERINGSPLASSER

Parkering skal kun skjer på oppmerket felt. Rengjøring av parkeringsplassen er brukerens ansvar.

HÆRVERK

Hærverk (tagging, ruteknusing ol.) vil bli anmeldt til politiet. For barn under 15 år blir det tatt kontakt med barnets familie og en evt. sak føres gjennom Konfliktrådet i kommunen.

ANSVAR FOR BOMILJØET

Andelseieren skal behandle boligen, fellesrom og uteområder med tilbørlig aktsomhet og rette seg etter de regler som borettslaget fastsetter.

Andelseieren må erstatte all skade som forårsakes av vedkommende, dens husstand, framleietaker eller andre som er gitt tilgang til boligen.