Oppdatering fra styremøter

Referat fra styremøter legges vanligvis ikke ut på intranettsidene. Dersom du ønsker innsyn i styremøtene kan du ta forbindelse med styret for å få tilsendt referat fra møtene det gjelder.