Internkontroll

Styret jobber kontinuerlig med å forvare og utbedre borettslagets eiendom samt HMS.
Dette fordrer dog at beboere tar forbindelse med styret ved eventuelle forbedringsbehov.