Branninnstruks

 

Samtlige beboere gjør seg pliktig til å gjøre seg bevisst på rømningsveier, nødutganger og tilgjengelige slukkemidler og deres virkemåte.

VED BRANN

Varsle – andre om brannen.
Redde – hjelpetrengende. Redningsaksjon skal kun utføres dersom det ikke medfører fare for eget eller andres liv og helse.
Slukke – brannen dersom du mener det er mulig med tilgjengelig slukkeutstyr. Hvis ikke, lukk vinduer og dører og forlat bygget.

Nødtelefon brannvesen: 110